ไทย Plug-ins ช่วยให้เครื่อง Palm ของคุณแสดงเป็นภาษาไทยเกือบทั้งหมด สำหรับหน้าต่าง เมนู คำเตือน และคำอธิบาย เป็นต้น เพียงติดตั้ง Plug-ins ทั้งหมด ช่วยให้โปรแกรมหลักๆ และระบบแสดงเป็นภาษาไทย หรือคุณสามารถเลือก Plug-ins บางตัวติดตั้งเพื่อให้เฉพาะโปรแกรมที่ต้องการแสดงเป็นภาษาไทย
ไทย Plug-ins ช่วยให้เครื่อง Palm ของคุณแสดงเป็นภาษาไทยเกือบทั้งหมดสำหรับหน้าต่าง เมนู คำเตือน และคำอธิบาย เป็นต้น เพียงติดตั้ง Plug-ins ทั้งหมด ช่วยให้โปรแกรมหลักๆ และระบบแสดงเป็นภาษาไทย หรือคุณสามารถเลือก Plug-ins บางตัวติดตั้งเพื่อให้เฉพาะโปรแกรมที่ต้องการแสดงเป็นภาษาไทย

ไทย Plug-Ins ช่วยให้เครื่อง Palm ของคุณแสดงเป็นภาษาไทยในโปรแกรมดังต่อไปนี้

  • AddrThai.prc สำหรับโปรแกรม Thai Address Book
  • CalcThai.prc สำหรับโปรแกรม Calc
  • DateThai.prc สำหรับโปรแกรม Date Book
  • GrafThai.prc สำหรับโปรแกรม Graffiti Demo
  • LnchThai.prc สำหรับโปรแกรม Applications Launcher (Home).
  • MemoThai.prc สำหรับโปรแกรม Memo Pad
  • SecuThai.prc สำหรับโปรแกรม Security
  • TodoThai.prc สำหรับโปรแกรม To Do List

ไทย Plug-Ins จะมาพร้อมกับโปรแกรมไทยพอส ท่านสามารถ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ไทย Plug-Ins แถมฟรีพร้อม ThaiPOS